Viesť

  • Lead Plate

    Olovený tanier

    Olovená doska musí byť na ochranu pred žiarením hrubá 4 až 5 mm. Hlavnou zložkou olovenej dosky je olovo, ktorého pomer je vysoký, hustota je vysoká
  • Lead Roll

    Olovrant

    Má silnú odolnosť proti korózii, odolnosť voči kyselinám a zásadám, stavbu prostredia odolnú voči kyselinám, lekársku radiačnú ochranu, röntgenové žiarenie, CT radiačnú ochranu miestnosti, zhoršenie, zvukovú izoláciu a mnoho ďalších aspektov a je to pomerne lacný materiál na ochranu pred žiarením. Spoločná thi